Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów o ochronie danych osobowych , zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku,  poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prosi Państwa o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Feniks Zakład Produkcji Mebli Sp. z o. o., z siedzibą w Wolny Dwór 48, 83-250 Skarszewy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000123453, NIP: 5921998214, REGON: 192761900.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na potrzeby nawiązania kontaktu w celach informacyjnych związanych z działalnością firmy, w związku z realizacją współpracy handlowej, przesyłaniem informacji o charakterze handlowym i marketingowym.

2. Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo do sprostowania swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;
  • żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych – na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Okres przechowywania danych upływa z dniem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów kontaktowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie polityki prywatności . Prosimy w niej o Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informację o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając przejdź do serwisu zgadzasz się na nie. Możesz też odmówić zgody opuszczając stronę.